Hatályos: 2018. május 25. napjától

A Római Katolikus Plébánia, továbbiakban Plébánia (székhely: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 83.) jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli a www.monorplebania.hu honlap bejegyzéseihez, cikkeihez való hozzászóláskor a Látogató által megadott személyes adatokat (név, email cím). 

Adatkezelő: Római Katolikus Plébánia (továbbiakban: Plébánia)
Székhely: 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 83.
Plébánia telefonszáma: +36 29/412-223
Email címe: iroda@monorplebania.hu
Honlap: https://www.monor.vaciegyhazmegye.hu
A honlap tulajdonosa: Római Katolikus Plébánia, Monori Római Katolikus Egyházközség (továbbiakban: Plébánia)


A Plébánia weboldalát anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia (Látogató).
A Weboldal bejegyzéseihez, cikkeihez való hozzászóláskor nevét és email címét meg kell adnia (Hozzászóló).
Látogató, Hozzászóló, együttesen a továbbiakban: Látogató.)

Melyek azok a személyes adatok, amiket gyűjtünk és milyen céllal gyűjtjük ezeket?

Hozzászólások

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.


Sütik (Cookie-k)

A Weboldalt Látogató erre irányuló, önkéntes hozzájárulása esetén cookie-kat (a továbbiakban sütik) alkalmazhat internetes weboldalán:

 • a látogatói élmények fokozása, minőségi felhasználói élmény biztosítása,
 • a weboldal használatának megkönnyítése,
 • a böngészési szokások megismerése, és
 • a Weboldal fejlesztése céljából.

A sütik olyan kisméretű, a Látogató böngésző programjába beépülő adatfájlok, amelyek a Plébánia weboldalán keresztül a weboldal használatával kerülnek a Látogató számítógépére vagy mobil eszközére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a Plébánia webszervere részére. A Plébánia webszervere a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt, és a megküldött sütiket megfelelően össze tudja kapcsolni. A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen kép. A webjelzők elhelyezésével a honlapon végzett műveletei követhetők, és a nyert adatokból statisztika készíthető.


Sütik és webjelzők típusa

A Plébánia olyan sütit/webjelzőt helyez el, amely a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik (ún. munkamenet süti), illetve olyan sütit/webjelzőt is elhelyez, amely a böngésző bezárását követően is gyűjt adatokat.


Sütik és webjelzők elhelyezésének célja

A Plébánia a sütiket és webjelzőket annak érdekében helyezi el a honlapjain, hogy a Google Analytics segítségével statisztikát kapjon az oldalak látogatottságának alakulásáról, valamint munkamenet azonosítókat használ a látogató esetleges jogosultságának követésére.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, Edge, Explorer, Opera, Safari, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, a Látogatónak azonban lehetősége van a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítani vagy letiltani, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.


Az egyes böngészőkben így tudja a sütiket rendszerszinten kikapcsolni.


A sütik alkalmazásának tiltásával, illetve a sütik engedélyezésének hiányában a Plébánia weboldalának működése esetlegesen nem teljes értékű, de a sütik elfogadása nélkül is törekszünk arra, hogy maximális felhasználói élményt nyújtsunk.

Ha hozzászólást ad a honlapon, bejelentkezve maradhat a megadott neve, e-mailje és webcíme eltárolásával egy sütiben. A tárolás az Ön kényelmi céljait szolgálja azért, hogy a következő hozzászóláskor ezeket az adatmezőket ne kelljen kitöltenie. Ezeknek a sütiknek a lejárati ideje 1 év.


Adatfeldolgozó

Adatkezelő a Látogatók színvonalas kiszolgálása érdekében az alábbi Adatfeldolgozót veszi igénybe:


Tárhely szolgáltató adatai:

Cégnév: Magyar Hosting Kft
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám:  01-09-968314
Adószám:  23495919-2-41
Telefonszám: +36 1 700 2323


Az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama;
a kezelt adatok köre

Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján kizárólag abban az esetben kezel személyes adatot, ha személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez a Látogató hozzájárulását adta.  A Látogató hozzájárulása minden esetben előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes, konkrét és egyértelmű. A Látogató jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ami nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Honlap látogatás

 • Az adatkezelés célja: a Google Analytics segítségével statisztikai elemzések készítése, a szolgáltatás minőségének ellenőrzése és javítása érdekében
 • Jogalap: adatkezelő jogos érdeke
 • Időtartam: 2 év
 • Kezelt adatok: IP cím, a látogatás időpontja, időtartama, a látogatott aloldalak listája, a használt operációs rendszer, böngésző típusa, képernyő felbontása.

A statisztikai elemzés során kiértékelt adatokat nem azonosítjuk konkrét személyekkel.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak.


Tájékoztatáshoz (hozzáféréshez) való jog

Adatkezelő a jelen szabályzat megalkotásával és közzétételével tesz eleget a GDPR 12. cikk (1) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségének.

A Látogató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • a kezelt személyes adatok köre;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés,  adatkezelés korlátozásának és a tiltakozásnak a joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ.

Adatkezelő a Látogató által kért információkat és a részükre nyújtott tájékoztatást díjmentesen biztosítja.


Hová továbbítjuk az adatokat?

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.


Bírósághoz fordulás joga

A Látogató bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a Látogató GDPR szerinti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi per a Látogató választása szerint a Látogató lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


Panasztevési jog

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 38. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) feladata a személyes adatok védelméhez való jog érvényesülésének ellenőrzése és elősegítése.

Ha úgy gondolja, hogy adatkezelésünk során a jogait megsértettük, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot bármely megadott elérhetőségünkön, hogy egyeztessünk és megpróbáljuk orvosolni a hibát. Ha ez nem vezet eredményre:

panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Monor, 2019. augusztus 16.


Az Adatkezelő képviseletében:

Urr Zsolt Ipoly
plébániai kormányzó
www.monor.vaciegyhazmegye.hu


Köszönjük a figyelmét!